Arjen ehdoilla kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

Voiko työnantaja aidosti tukea työntekijöiden terveellisiä elämäntapoja ja hyvinvointia? Me uskomme, että voi. Tässä kokemuksia vuosi sitten aloitetusta henkilöstön terveysvalmennuksesta.

Kuva: Ellun Kanat.

Viime vuoden toukokuussa VR Trackillä käynnistettiin yrityksen työntekijöille suunnattu Raiteilla terveyteen -hyvinvointikampanja. Kampanjassa tarjottiin henkilökohtainen terveysvalmennus sadalle yli 55-vuotiaalle työntekijälle. Tavoitteena oli innostaa valmennettavia kiinnittämään huomiota arjen jaksamiseensa samoin kuin auttaa heitä edistämään kokonaisvaltaista terveyttään.

Terveysvalmennuksen pääpaino oli arjen pienissä ja helposti toteutettavissa valinnoissa, joiden avulla valmennettavien oli mahdollista lisätä hyvinvointiaan omien ehtojensa mukaan. Aiheesta bloggasi VR Trackin HR-päällikkö Juha Rönkä syyskuussa.

Terveysvalmennettavat saivat valmennuksen alusta asti tuekseen Prevenian terveysvalmentajat, jotka auttoivat valmennettavia asettamaan heille yksilölliset tavoitteet ja tukivat osallistujia läpi kuuden kuukauden valmennuksen näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

– Valmennettavien tavoitteet liittyivät pääosin elämänhallinnallisiin asioihin. He pohtivat keinoja lisätä liikuntaa reissutyönsä ohelle tai toivoivat neuvoja ravitsemuksellisiin valintoihin töiden ja matkustelun keskellä. Osa valmennettavista oli puolestaan huomannut terveyden ja jaksamisen alkaneen heiketä, ja he tiedostivat, että jotain arjessa pitäisi muuttaa, Prevenian terveysvalmentaja Marko Pirhonen kertoo.

VR Trackin Rakentamisen resurssipäällikkö Matti Ovaska ilmoittautui terveysvalmennukseen mukaan ensimmäisten joukossa. Hän kertoo kaivanneensa valmennuksesta tukea erityisesti ruokailutottumuksiinsa.

Resurssipäällikkö Matti Ovaska kertoo saaneensa valmennuksesta positiivista potkua terveellisten elämäntapojen jatkamiseksi. Kuva: Matti Ovaskan kotialbumi.

– Olen ollut aina kova hiihtämään, joten liikkuminen oli jo ennestään hyvällä mallilla. Terveysvalmennuksen avulla sain kuitenkin myös ruokailutottumusteni rytmin ja sisällön kuntoon. Kävin valmentajani kanssa läpi lautasmallia, ja nyt annoskoot ovat olleet sopivia, eikä nälkä ole päässyt yllättämään, Ovaska toteaa.

Terveysvalmennus toteutettiin etäyhteydenpitokanavia hyödyntäen. Tämä tarjosi ympäri Suomea työskenteleville trackiläisille yhtäläisen mahdollisuuden osallistua valmennukseen omasta maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Ovaska kehuu etäyhteydenpidon toimineen joustavasti ja mahdollistaneen valmennuksen suunnittelun omien aikataulujen mukaan.

– Olin valmentajiin yhteydessä puhelimitse sekä Skype-yhteydellä ja pystyin aina tarvittaessa ilmoittelemaan, jos aikatauluihini tuli muutoksia. Pidin erityisesti valmennukseen sisältyvistä keskustelunomaisista videoista, joissa terveysvalmennuksen teemoja käsiteltiin myyntipuheen sijaan hyvin selkeästi ja asiapitoisesti, Ovaska tiivistää.

Maltillisia ratkaisuja terveempään arkeen

Tällä hetkellä pääosa sadasta terveysvalmennettavasta on suorittanut valmennuksen puolen vuoden aktiiviosuuden ja elää terveysvalmennuksen seurantavaihetta. Terveysvalmentaja Pirhosen mukaan suuri osa valmennettavista kokee saavuttaneen tavoitteensa ja saaneen mitattavia tuloksia aikaan. Osalla valmennettavista tulokset tulevat muuttuvien elämäntilanteiden johdosta viiveellä.

– Kaikilla osallistujilla muutosprosessi on edennyt, mutta elämäntilanteiden muuttuessa voimavarat ovat saattaneet olla hetkellisesti vähissä. Tällöin on ollut tärkeää keskittyä arjen jaksamiseen ja kohdattujen haasteiden käsittelyyn. Muutosprosessi on aina yksilöllinen, ja jokainen kulkee sen omaan tahtiinsa, Pirhonen muistuttaa.

Muutosprosessi on aina yksilöllinen, ja jokainen kulkee sen omaan tahtiinsa.

Valmennettavien saavutukset ovat olleet pitkälti sidoksissa asetettuihin tavoitteisiin. Terveysvalmennuksen osallistujat ovat kokeneet työkykynsä aiempaa paremmaksi, he ovat lisänneet arkeensa liikuntaa, osallistujien painoindeksi on laskenut, ja he ovat arvioineet löytäneensä aiempaa paremman tasapainon työn ja vapaa-ajan välille. Terveysvalmennuksen on koettu tuovan maltillisia ratkaisuja valmennettavien arkeen, eikä se ole käynyt osallistujille raskaaksi.

– Raiteilla terveyteen -valmennus on ollut positiivinen kokemus, ja olen suositellut valmennusta myös työkavereilleni. Se on vastannut hyvin odotuksiani, ja olen saanut valmennuksesta positiivista potkua jatkaa terveellisiä elämäntapoja jatkossakin, Ovaska toteaa hymyillen.

Pirhonen kertoo kuluneen vuoden tarjonneen positiivisia kokemuksia myös terveysvalmentajan näkökulmasta. Hän kertoo valmennettavien vaihtelevien työnkuvien ja töihin liittyvien käytännön järjestelyjen tuoneen paljon uutta opittavaa valmentajalle.

– Haasteita pitkien työmatkojen sekä majoitus- ja ruokailujärjestelyjen kanssa on ollut enemmän kuin tavallisesti. Nämä haasteet on kuitenkin aina selätetty, ja olemme yhdessä valmennettavien kanssa keksineet ratkaisun tilanteen parantamiseksi, Pirhonen sanoo.

Hän jatkaa kaiken lähtevän aina pohjimmiltaan omasta asenteesta.

– Vuosien saatossa valmennettaville on saattanut syntyä käsitys, ettei omaan hyvinvointiin juurikaan pysty vaikuttamaan. Olemme onnistuneet taklaamaan tätä ajattelutapaa monen osallistujan kohdalla. Valmennettavat ovat havainneet, että aina löytyy pieniä tekoja ja arjen terveellisiä tapoja, joita voidaan löytää myös reissutyön keskelle, jos tahtoa tähän vain löytyy, Pirhonen muistuttaa.

Menestystä myös viestinnällisesti

Raiteilla terveyteen -terveysvalmennus keräsi paljon kiitosta valmennuksen osallistujilta, ja valmennuspaikkojen täytyttyä hyvinvointikampanjaa päätettiin jatkaa. Helmikuun alussa käynnistettiin uusi valmennusryhmä, johon ovat voineet hakea tällä kertaa mukaan kaikenikäiset VR Trackin työntekijät.

– Kahden valmennusryhmän tavoitteiden välillä ei ole ollut suuria eroja. Jälkimmäisessä ryhmässä on käsitelty mahdollisesti aiempaa enemmän yleistä jaksamista, kun ensimmäisessä valmennusryhmässä huomiota kiinnitettiin erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön haasteisiin. Kaiken kaikkiaan terveysvalmennus sopii hyvin kaikille, jotka toivovat opastusta kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, Pirhonen tiivistää.

Hyvinvointikampanja on kerännyt menestystä myös viestinnällisellä saralla. Yhdessä viestintätoimisto Ellun Kanojen kanssa toteutettu Raiteilla terveyteen -kampanja valittiin huhtikuun lopussa MTL Communications Awards -kilpailun shortlistalle Sisäinen viestintä -kategoriassa. Kilpailun voittajat julkistetaan MTL Communications Celebration -juhlassa torstaina 1.6.2017.

Teksti: Kuvat:

Ellun Kanat ja Matti Ovaskan kotialbumi

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Pin It on Pinterest

Jaa sivu