Attracktiven blogi tarjoaa näkökulmia infrastruktuurin kiehtovaan maailmaan.

Myötäinnolla nostetta turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioihin

Turvallisuus-, laatu ja ympäristöasioista huolehtiminen ja niiden jatkuva kehittäminen ovat yrityksien arkipäivää ja kiinteä osa operatiivista työtä. Aidon myötäinnon kulttuuri luo rajattomat mahdollisuudet uusille toimintamalleille.

Tuore HSEQ-johtaja Sanna Ström osallistui maaliskuussa VR Trackin henkilöstöpäivään Tampereella. Aamun aikana johtoryhmäläiset työskentelivät raitiotietyömaalla muun muassa salaojituksen parissa.

Vielä joitain vuosia sitten ”turvallisuus on ykkönen” oli muoti-ilmiö, josta puhuivat kaikki. Nykyään asian merkitys ymmärretään aidosti ja sen eteen tehdään paljon töitä alasta riippumatta. Oletusarvona on, että yritykset toimivat tunnetuimpien standardien mukaisia periaatteita noudattaen, mutta tämän lähtötason lisäksi tehdään ilahduttavan paljon omaehtoista kehittämistyötä. Integroidut toimintajärjestelmät ja niihin kuvatut prosessit määrittävät raamit päivittäiselle toiminnalle, ja päivittäisiksi työohjeiksi jalostettuna ne kuuluvat osaksi jokaisen työtehtäviä.

Turvallisuuden rinnalle ovat yhtä tärkeiksi nousseet kokonaisuudessa laadunhallinta ja ympäristövastuullinen toiminta. Yhdessä näistä kolmesta rakentuu kokonaisuus, jonka avulla varmistetaan päivittäisen toiminnan luotettavuus asiakkaan odotuksien täyttämiseksi sekä mahdollistetaan kasvua ja kilpailukykyä muutostilanteiden tehokkaalla hallinnalla.

Kulttuurin voimalla käytäntöön

Miten turvallisuus-, laatu- ja ympäristötyö viedään käytäntöön? Tutun sanonnan mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta päteekö se tässä?

Turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioiden jatkuva edistäminen on kokonaisvaltaista työtä, jonka perustaksi tarvitaan hyvinvoivat ihmiset. Teknisillä ratkaisuilla saadaan työympäristö kuntoon ja suuri määrä poikkeamia kuriin. Tämä vaihe vaatii usein eniten investointeja, kun fyysiset työskentelyolosuhteet ja työvälineet ja -menetelmät muokataan sellaisiksi, että voidaan tehdä turvallisesti hyvää laatua ympäristönäkökohdat huomioiden. Kun perusedellytykset ovat kunnossa, edetään yhteisten toimintamallien ja työohjeiden kautta kohti syvempiä tavoitteita.

On tärkeää varmistaa, että turvallisuus-, laatu- ja ympäristönäkökohtien kytkeytyminen omaan työhön on työyhteisössä jokaiselle selvää.

Viimeinen silaus on kuitenkin työyhteisön kulttuuri, joka määrittää yhteisten toimintamallien todellisen vaikuttavuuden. Järjestelmän taustalla olevien arvojen aito jalkautuminen kulttuurin kautta on pitkän työn tulos, ja siksi käytännön tekemiseen liittyvät muutokset tulee tehdä riittävän pienissä paloissa, jotta oppimista ehtii tapahtua niin yksilötasolla kuin organisaationa.

Yrityksen kulttuuri erilaisine alakulttuureineen on jatkuvasti muokkautuva tila, jota on ylimmän johdon tukemana ohjattava haluttuun suuntaan. Meillä on käytännössä tapana toimia tiedostamattomasti ryhmässä muodostuneiden normien mukaan kulttuurin ohjaamana, ja siksi johdolta ja esimiesketjulta vaaditaan itsensä täydellistä peliin laittamista sitoutumisen ja suunnan näyttämisen muodossa. Samalla on tärkeää varmistaa, että strategisten päämäärien ja niiden toteuttamista tukevien turvallisuus-, laatu- ja ympäristönäkökohtien kytkeytyminen omaan työhön on työyhteisössä jokaiselle selvää.

Kehittämistoimia yhteisten päämäärien eteen

Henkilöstötutkimuksen vastausten perusteella VR Trackillä panostetaan tänä vuonna muun muassa siihen, että johto on aiempaa enemmän arjessa läsnä ja kuuntelee. Yksi toimenpide tässä kokonaisuudessa on johdon lähteminen työmaille haalarihommiin, jotta töistä ja yrityksen asioista voidaan työn lomassa keskustella vapaamuotoisesti − yhdessä toisiltamme oppien ja luottamusta rakentaen. Tämä on edellytys hyvälle kaksisuuntaiselle tiedonkululle ja tehokkaalle tekemiselle.

Hyväksi koettua turvallisuustyötä vahvistetaan VR Trackillä edelleen. Laadunhallintatyön kehittäminen on nostettu prioriteettilistan kärkeen.

Turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioista keskusteleminen on luonteva osa tätä yhteistä työpäivää, sillä niistä jokaisella on omia kokemuksia jaettavana. Jatkuvan vuoropuhelun kautta käytössä olevia toimintamalleja saadaan kehitettyä suuntaan, joka tuottaa tehokkuutta ja aitoa hyötyä tarjottaviin palveluihin.

Viime vuoden henkilöstötutkimuksen perusteella hyväksi koettua turvallisuustyötä vahvistetaan VR Trackillä edelleen, ja laadunhallintatyön kehittäminen on nostettu prioriteettilistan kärkeen.

Yrityksen toiminnassa havaittujen kehityskohteiden määrittely ja aktiivisesti viestityt kehitysohjelmat tarkoin harkittuine prioriteetteineen siivittävät toimintaa jatkuvasti eteenpäin asiakaslähtöisesti, turvallisesti ja jatkuvasti hyvää laatua tavoitellen. Työn selkeät tavoitteet arvioitiinkin viimeisimmän henkilöstökyselyn vastaajien keskuudessa hyviksi.

Myötäintoa peliin!

Myös yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita tukevalle kulttuurille asetetaan omat tavoitetilat, joiden kautta HSEQ-asioiden kehittämistä suunnataan vaikuttavasti. Kun tähän yhdistetään henkilöstökyselyn vastauksista ilmennyt vahva kokemus oman työssä onnistumisen hyvistä arviointimahdollisuuksista sekä kehittämishalu, on VR Trackillä koossa loistava pohja yhdessä innostumiselle ja jatkuvasti uuden tekemiselle turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioissa.

Pari viikkoa nykyisessä tehtävässäni olleena luin Talouselämän artikkelin, jossa kerrottiin vastikään tutkitusta ilmiöstä nimeltä myötäinto. Tajusin juttua lukiessani, että olin paitsi kokenut, myös nähnyt muiden kokevan ja aloittavan valtavan määrän myötäintoa eri tilanteissa uudella työpaikallani.

Kun aidon myötäinnon esiintuova kulttuuri on olemassa, ovat mahdollisuudet rajattomat myös turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioissa, jotka eivät koskaan tule valmiiksi. Yhteiset pelisäännöt, toisilta oppiminen ja omien kokemusten jakaminen saadaan nousuun myötäinnostumisella ja sillä, että astutaan ulos lokeroistamme rohkein mielin kohtaamisia varten.

Avoimuus ja yhteistyö niin sisäisesti kuin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ovat avainasemassa. Toimintamallien ja kulttuurin kehittyessä meillä on roolista riippumatta vain voittajia, joten tartutaan kehityskohteisiin, kokeillaan uutta ja onnistutaan yhdessä!

 

Sanna Ström

Sanna Ström (DI) toimii VR Trackillä HSEQ-johtajana ja vastaa turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioiden kehittämisen kokonaisuudesta. Aikaisemmin hän on työskennellyt johtamisjärjestelmien, turvallisuuden ja riskienhallinnan parissa mm. Trafissa ja Ruduksella. Sannan periaatteena on positiivinen lähestymistapa − kaikessa onnistutaan, kun etsitään yhdessä oikea reitti rohkeasti uusia vaihtoehtoja kokeillen ja avoimesti keskustellen.

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Pin It on Pinterest

Jaa sivu