Attracktiven blogi tarjoaa näkökulmia infrastruktuurin kiehtovaan maailmaan.

Bitit eivät pelkästään riitä

Digitalisaatio, älyliikenne, robotisaatio. Päivän hittejä niin printti- kuin sosiaalisessa mediassa. Mitä ne tarkoittavat meille tänä päivänä, huomenna ja kymmenen vuoden kuluttua? Miten me ja koko yhteiskunta muutumme digitalisaation edetessä?

Kuvassa on kristallipallo jossa ylösalainen heijastuma taustalla olevasta Manhattanin silhuetista.

Kuva: Nemokool/Shutterstock

Nämä ovat kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastauksia. Silti meidän pitää kyetä tekemään joka päivä päätöksiä, joilla on vaikutuksia tulevaisuuteen.

Digitalisaatio on nostettu hallitusohjelmassa vahvasti esiin. On täysin luonnollista, että yhteiskunta laittaa resursseja sen edistämiseen. Digitalisaatio on jo läsnä meidän jokaisen jokapäiväisessä elämässä, ja se tulee muuttamaan maailmaa vielä huomattavasti enemmän tulevaisuudessa. Yhtenä digitalisaation ilmentymänä on älyliikenne ja robottiautot. Ne mullistavat liikkumisen tulevaisuudessa, ja niitä tulee tutkia sekä edistää, jotta muutos on hallittua.

Digitalisaatio mullistaa liikkumisen tulevaisuudessa.

Älyliikenne ja perinteinen väylänpito on monessa keskustelussa asetettu vastakkain ja täten provosoinut kysymyksen, tarvitaanko vielä bitumia teille ja kiskoja radoille vai hoitavatko bitit tulevaisuuden liikkumisen tarpeet. Tällainen vastakkainasettelu ei hyödytä yhteiskuntaa, vaan pikemminkin aiheuttaa Lean-termein hukkaa prosessissa.

Vastakkainasettelun sijaan meidän pitäisi pohtia, miten väyläverkko palvelee yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla joka päivä, nyt ja tulevaisuudessa. Meillä ei ole käytössä kristallipalloa, mistä voisimme katsoa vastaukset tulevaisuuden kysymyksiin. Emme pysty tekemään sellaista tulevaisuuden määrittelyä, joka varmistaisi kaikkien toimenpiteiden osuvan varmuudella napakymppiin.

Toisaalta emme saa pysähtyä odottamaan vuosikausiksi, vaan meidän tulee hyväksyä tietty epävarmuus.

Yhteiskunnan suunnitelmallinen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä ajattelua

Valtion korjausvelkaohjelma väylien korjaamiseksi on erinomainen asia ja luo edellytyksiä teollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi nykytasolla. Ohjelma kuitenkin vain kuroo korjausvelkaa hieman umpeen, mutta ei luo mahdollisuuksia kehittää logistiikkaketjuja ja henkilöiden matkaketjuja. Huhtikuussa päätetyt uudet hankkeet luovat pohjaa kasvulle ja osoittavat hallituksen kykenevän tekemään kauas luotaavia päätöksiä.

Kaupungistuminen jatkuu vääjäämättä, ja se edellyttää suuriin taajamiin tehokkaan joukkoliikenteen.

Monet infrainvestoinnit vaativat vuosien valmistelun ja lukuisten erilaisten selvitysten laatimisen. Suomi tarvitsee pitkäjänteisen yli hallituskauden ulottuvan ohjelman, jolla varmistetaan väyläverkon kehittäminen ja kunnon hallinta. Ohjelma mahdollistaisi resurssien tasaisemman käytön ja yhteiskunnan suunnitelmallisen kehittämisen. Ohjelma loisi myös vakaan alustan tuleville digitalisaation varaan rakentuville uusille palveluille.

Kaupungistuminen jatkuu vääjäämättä, ja se edellyttää suuriin taajamiin tehokkaan joukkoliikenteen. Raskas teollisuus tarvitsee luotettavat yhteydet myös taajamien ulkopuolella, jotta logistiikkaketju toimii kilpailukykyisesti. Viime vuosina olemme nähneet, kuinka esimerkiksi puuvirrat ovat muuttuneet, osin jopa kääntyneet päinvastaisiksi. Teollisuuden pitää pystyä mukautumaan markkinoiden muutokseen ja uusiutumaan. Se luo pohjaa koko Suomen hyvinvoinnille.

Investoinnit väyliin niin taajamissa kuin niiden ulkopuolella eivät ole hukkainvestointeja, myös tulevaisuuden älykkäät ratkaisut pystyvät niitä hyödyntämään.

 

Harri Yli-Villamo, johtaja, suunnittelu, VR Track Oy

Harri Yli-Villamo

Harri Yli-Villamo (DI, eMBA) on toiminut VR Trackin suunnitteluliiketoiminnan johtajana vuodesta 2013 lähtien. Tätä ennen hän vastasi Liikennevirastossa ja Ratahallintokeskuksessa väylähankkeiden rakennuttamisesta ja suunnitteluttamisesta. Johtoajatuksenaan edelläkävijyys ja muutoksen mahdollistaminen hän on osallistunut aktiivisesti alan yhteisten toimintatapojen kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Pin It on Pinterest

Jaa sivu