Radat kuntoon digitaalisesti

VR Track on ottanut käyttöön uuden tieto­järjestelmän, joka auttaa rataverkon kunnossapidon suunnittelua, töiden hallintaa ja raportointia.

Myös mobiililaitteella toimiva K15-tietojärjestelmä reaaliaikaistaa ratojen kunnossapidossa tarvittavan tiedonkulun. Kuva: Aleksi Palmqvist.

Uuden K15-tietojärjestelmän avulla VR Track palvelee asiakkaitaan entistä paremmin. Järjestelmän suunnittelu aloitettiin vuoden 2015 alkupuolella.

– Pystymme nyt tarjoamaan asiakkaille reaaliaikaisempaa ja luotettavampaa tietoa entistä avoimemmin. Laitteilla ja töillä on paikkatieto, joten niitä voidaan tarkastella myös karttakäyttöliittymän kautta, kehityspäällikkö Virpi Kukkonen sanoo.

Laitteilla ja töillä on paikkatieto, joten niitä voidaan tarkastella myös karttakäyttöliittymän kautta

Uusi järjestelmä korvaa lukuisia vanhoja. Sen avulla tietojen käsittely yksinkertaistuu huomattavasti.

– Kunnossapidon asentajat käyttävät pääsääntöisesti mobiililaitteita, joilla he raportoivat havainnoistaan ja tehdyistä töistä. Tiedot ovat siten helposti ja saman tien hyödynnettävissä.

Kehitystyö on edennyt sen verran ripeästi, että järjestelmä saadaan käyttöön kaikilla kunnossapitoalueilla alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin eli vuoden loppuun mennessä.

Reaaliaikaista tietoa

K15-järjestelmän ytimessä on tietokanta, jonne syötetään tiedot laitteista ja niille tehtävistä kunnossapitotöistä sekä vikojen korjauksista. Järjestelmän avulla laitteille luodaan huoltosuunnitelma.

Asentajat saavat mobiilipäätteille tiedon, milloin laitteille pitää tehdä määräaikaiset ja muut sopimuksen mukaiset huollot. Järjestelmän kautta jaetaan myös tiedot vikaantuneista, korjausta vaativista laitteista. Asentajat näkevät järjestelmästä myös tiedon työn sijainnista, mikä ohjaa heidät oikeaan paikkaan.

Kun huollot ja korjaukset on tehty, asentajat kirjaavat työt mobiilipäätteillään suoraan järjestelmään. Tämän jälkeen tiedot ovat hyödynnettävissä kunnossapidon suunnitteluun ja raportointiin.

– Laitteiden kunnossapitotöistä ja vikojen korjauksista muodostuu työhistoria, jonka perusteella vikoja ja huoltoja pystytään seuraamaan ja analysoimaan reaaliaikaisesti. Jos esimerkiksi tietyn tyyppiset viat toistuvat usein, niihin päästään kiinni, ja voidaan pohtia miten vikaantumisia saataisiin ehkäistyä, Kukkonen toteaa.

Asentajat voivat mobiilipäätteensä avulla myös kirjata tapahtumia sekä ottaa valokuvia havaitsemistaan epäkohdista rataverkolla ja lähettää ne saman tien järjestelmään.

– Kaikki raportointi tehdään nyt yhteen järjestelmään, mikä helpottaa datan käsittelyä. Paperilomakkeista ja Excel-taulukoista päästään suurelta osin eroon. Asioita ei tarvitse kaivaa eri lähteistä, mikä vähentää raportointiin käytettävää aikaa ja virheiden määrää sekä parantaa työn tehokkuutta.

Selkeät raportit

Tietokannasta voidaan poimia kulloinkin tarvittavia asioita joustavasti ja esittää niitä helposti hahmotettavassa muodossa.

Asiakas ja VR Trackin henkilöstö voivat seurata rataverkon laitteiden kuntoa ja kunnossapidon tilaa esimerkiksi erilaisista diagrammeista ja käyrästöistä. Diagrammi voi kertoa esimerkiksi laitteiden vikaantumisen kehityksestä eri kuukausina tai eri rataosuuksilla.

Kunnossapitotöistä ja vikojen korjauksista muodostuu työhistoria, jonka perusteella vikoja ja huoltoja voidaan seurata ja analysoida reaaliaikaisesti.

Kaikki VR Trackin noin 350 asentajaa tulevat jatkossa käyttämään järjestelmää mobiililaitteilla. Esimerkiksi Lounaisrannikon kunnossapitoalueella asentajat tekivät yhdeksän kuukauden aikana noin 5 800 huoltoa, tarkastusta tai viankorjausta.

– Raporttien avulla meille syntyy entistä parempi käsitys laitteiden elinkaaresta ja toimenpiteistä, joiden avulla esimerkiksi vikaantumisiin voitaisiin vaikuttaa. Lisäksi voidaan yhdessä asiakkaan kanssa pohtia, voitaisiinko esimerkiksi jonkin laitteen huoltoväliä muuttaa, Kukkonen kertoo.

Kukkosen mukaan VR Track keskittyy parhaillaan K15-kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoon kaikilla kunnossapitoalueilla. Yhtenä työsarkana on paperisten dokumenttien siirto digitaaliseen muotoon sekä raporttien edelleen kehittäminen niin, että asiakasta voidaan palvella entistä paremmin.

Kehitystyötä tehdään koko ajan. Kukkosen mielikuvissa siintää rataverkko, jossa antureilla varustetut laitteet ilmoittavat automaattisesti huoltotarpeesta tai vikaantumisesta.

K15-tietojärjestelmä

  • Reaaliaikaistaa tiedonkulun ja parantaa asiakaspalvelua.
  • Paikantaa laitteet ja työt karttakäyttöliittymään.
  • Monipuolistaa ja visualisoi työn raportoinnin.
Teksti: Kuvat:

Aleksi Palmqvist

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Pin It on Pinterest

Jaa sivu